CHECK LIST FOR PROCESSING APPOINTMENT OF FORWARDING AGENT
SENARAI SEMAKAN UNTUK PEMEROSESAN PERLANTIKAN AGEN

 

1A) FOR SOLE PROPRIETOR OR PARTNERSHIP BUSINESS
UNTUK PERNIAGAAN PERSENDIRIAN ATAU RAKAN KONGSI

1 x PHOTOCOPY OF FORM D ( CERTIFICATE OF COMPANY REGISTRATION )
1 x FOTOSTAT BORANG D ( SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN )
1 x PHOTOCOPY OF FORM ‘ MAKLUMAT PERNIAGAAN & MAKLUMAT PEMILIK MASA KINI’
1 x FOTOSTAT BORANG‘ MAKLUMAT PERNIAGAAN & MAKLUMAT PEMILIK MASA KINI’

 

1B) FOR PRIVATE LIMITED COMPANY
UNTUK SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD

1 x PHOTOCOPY OF FORM 9 ( CERTIFICATE OF COMPANY REGISTRATION )
1 x FOTOSTAT BORANG 9 ( SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN )
(optinal – applicable if company name has changed)
1 x PHOTOCOPY OF FORM 13 ( CERTIFICATE OF CHANGE NAME IN COMPANY REGISTRATION )
1 x FOTOSTAT BORANG 9 ( SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN TUKAR NAMA SYARIKAT)
1 x PHOTOCOPY OF FORM 49 ( PARTICULARS IN REGISTER OF DIRECTORS, ETC.. )
1 x FOTOSTAT BORANG 49 ( SIJIL PENDAFTARAN BUTIR-BUTIR PENGARAH, DLL )

 

2) IDENTITY CARD
KAD PENGENALAN

1 x PHOTOCOPY OF DIRECTOR’S IDENTITY CARD ( I/C )
1 x FOTOSTAT KAD PENGENALAN PENGARAH SYARIKAT

 

3) LETTER OF APPOINTMENT
SURAT PERLANTIKAN

1 x ORIGINAL, CHOP & SIGNED LETTER OF APPOINTMENT.
1 x SURAT PERLANTIKAN DENGAN COP SYARIKAT & TANDATANGAN.

 

4) SIGNATURE SPECIMEN
CONTOH TANDATANGAN

1 x ORIGINAL, CHOP & SIGNED SIGNATURE BY ANY COMPANY DIRECTOR ON THE COMPANY LETTERHEAD.
1 x SURAT ASAL, COP SYARIKAT & TANDATANGAN DARI PENGARAH SYARIKAT DALAM KEPALA SURAT SYARIKAT.

******** COMPANY LETTER HEAD ********

 

Rujukan Kami :
Tarikh :

 

Pengarah Kastam Negeri,
Kastam Diraja Malaysia,
Unit Urusetia Perlaksanaan,
NBCT, Butterworth,
12100 Pulau Pinang.

 

Tuan,

 

PERMOHONAN MENJADI EJEN PENHANTARAN

 

Sukacita saya jika dapat pihak tuan membenar ejen penghantaran :-

WHIZ TRADING & SERVICES SDN BHD

Menjadi wakil kami berkaitan dengan pengimportan / pengeksport barang-barang kami di negeri Pulau Pinang.

2. Saya akan memberitahu tuan dengan segera pada bila-bila masa kebenaran ini dibatalkan.

3. Dengan ini, kami membatalkan agen penghantaran ( Nama syarikat agen lama, alamat ) sebagai wakil kami.

 

 

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Yang benar,

 

( Tandatangan & Chop Syarikat )

Nama :
Jawatan :
No K/P :